C20 Medya Özeti
13, November 2015

G20 Liderler Zirvesi 15-16 Kasım’da Antalya’da yapılıyor. Bu varlıklı ve güçlü ülkelerdünya nüfusunun üçte ikisini, küresel ölçekte GSYİH’in %85’ini ve küresel ticaretin %75’ini temsil ediyor. Ancak mevcut varsayımların aksine ekonomik büyüme, başta kadınlar, gençler ve diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumdan ekonomik olarak dışlanmış gruplara yönelik ayrımcı sonuçları doğrudan azaltmıyor. Ekonomik büyümenin faydaları, özellikle dezavantajlı kesimlere ulaşmadığı sürece ekonomik, sosyal ve siyasi açmazların gitgide kötüleşme ihtimali de artıyor.

Download PDF Share Link Email a friend
Share on Social Networks
Facebook Twitter Google+ Linked In ×
Email to a friend
@
×